Spis tytułów od 1954

Uwaga: Trzy pierwsze numery Studiów Pedagogicznych nie mają merytorycznych tytułów.

Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych;
pod. red. Bogdana Suchodolskiego.
Wrocław: Zakład im. Ossolińskich: Wydaw. PAN, 1954-.
T. 1 (1954)

Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych;
pod. red. Bogdana Suchodolskiego.
Wrocław: Zakład im. Ossolińskich: Wydaw. PAN, 1954-.
T. 2 (1955)

Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych;
pod. red. Bogdana Suchodolskiego.
Wrocław: Zakład im. Ossolińskich: Wydaw. PAN, 1954-.
T. 3 (1956)

Tytuł Kształcenie samodzielności myślenia w procesie nauczania / [red. Wincenty Okoń].
Adres wyd. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1957.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych; 4
Tytuł Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży / pod red. Krystyny Kuliczkowskiej.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1958.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 5
Tytuł Zagadnienia oświaty dorosłych / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1958.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 6
Tytuł Krytyka pedagogiki burżuazyjnej / [red. Bogdan Suchodolski].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1959.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 7
Tytuł Problemy pedagogiczne i społeczne pracy szkoły w środowisku wiejskim / [red. Wiktor Szczerba].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1960.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 8
Tytuł Zainteresowania, środowisko kulturalne, poziom umysłowy młodzieży / [red. Jan Konopnicki].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1961.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 9
Tytuł Środowisko i wychowanie : zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej / [red. Ryszard Wroczyński].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1963.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 10
Tytuł Rozwijanie aktywności uczniów / pod red. Wincentego Okonia.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1964.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 11
Tytuł Problemy opiekuńcze : zbiór rozpraw z pedagogiki opiekuńczej / [red. Ryszard Wroczyński].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1964.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 12
Tytuł Poziom umysłowy i zainteresowania młodzieży / [red. Jan Konopnicki].
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1965.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 13
Tytuł Zagadnienia popularyzacji wiedzy i czytelnictwa / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1966.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 14
Tytuł Organizowanie środowiska wychowawczego : zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Wujka ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1967.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 15
Tytuł Funkcja wychowawcza pracy socjalnej : zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej / pod red. Aleksandra Kamińskiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1968.
Seria Studia Pedagogiczne /Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 16
Tytuł Kształcenie zawodowe : problematyka ogólna i badanie przydatności absolwentów / pod red. Tadeusza Nowackiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1969.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 17
Tytuł Z problemów aktywnego uczestnictwa w kulturze / [red. Wanda Nowacka, Anna Urbaczka] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1970.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 18
Tytuł Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych : rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1970.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 19
Tytuł Problematyka pedagogiczna współczesnej cywilizacji / [red. Bogdan Suchodolski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1970.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 20
Tytuł Problemy współczesnego człowieka w filozofii – wartość, wolność, odpowiedzialność / przedmowę napisał Bogdan Suchodolski ; [red. Hanna Świda] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1971.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 21
Tytuł Selekcyjne funkcje wychowania / [red. Stanisław Kowalski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1972.
Seria Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 23
Tytuł Nowe tendencje w dydaktyce / pod red. Wincentego Okonia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 25
Tytuł Studia z pedagogiki porównawczej / [red. Mieczysław Pęcherski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1972.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 26
Tytuł Fragmenty prac z zakresu oświaty 1945 – 1972 / Marian Falski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 27
Tytuł Nauczanie kształcące / [red. Ludwik Bandura] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 28
Tytuł Na przełomie wieków : studia z dziejów Komisji Edukacji Narodowej / [red. Kamila Mrozowska] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 29
Tytuł Osobowość w społeczeństwie i kulturze / przedmowę napisał Bogdan Suchodolski ; [red. nauk. Bogdan Suchodolski, Hanna Świda] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1974.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 30
Autor Falski, Marian (1881-1974).
Tytuł Fragmenty prac z zakresu oświaty 1900-1944 / Marian Falski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1974.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 31
Tytuł Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku / przedm. Napisał Stanisław Kowalski.
Adres wyd. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1974.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 32
Tytuł Potrzeby wychowawcze – ich zaspokajanie : rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Elżbiety Breitkopf ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1975.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 33
Tytuł Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce / pod red. Ireny Wojnar ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1975.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; t. 34
Tytuł Z zagadnień organizacji szkolnictwa w Polsce Ludowej / pod red. Mieczysława Pęcherskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1975.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 35
Tytuł Nowoczesny podręcznik : problemy, propozycje, badania / pod red. Czesława Kupisiewicza, Zofii Matulki.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1976.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; t. 36
Tytuł Współczesne innowacje w systemie oświaty i wychowania / pod red. Romany Miller ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1976.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 37
Tytuł Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach / pod red. Mieczysława Pęcherskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1976.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 38
Tytuł Nauczyciel : tradycje, współczesność, przyszłość : studia i szkice / pod red. Stefana Wołoszyna ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1978.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 39
Tytuł Współczesne teorie i tendencje wychowania i kształcenia specjalnego / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1979.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; 40
Tytuł Stosowanie wiedzy w procesie kształcenia / pod red. Wincentego Okonia.
Adres wyd. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; t. 41
Tytuł Kierowanie oświatą i szkołą / pod red. Kazimierza Podoskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1980.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 42
Tytuł Pedagogika pracy / pod red. Kazimiery Korabiowskiej-Nowackiej i Tadeusza Nowackiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1981.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 43
Tytuł Metody badawcze w naukach o wychowaniu / pod red. Wincentego Okonia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1982.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 44
Tytuł Funkcja pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 45
Tytuł Pedagogika społeczna – poszukiwania i rozstrzygnięcia / pod red. Tadeusza Pilcha i Barbary Smolińskiej-Theiss ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1984.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 46
Tytuł Doskonalenie funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku / red. Stanisław Kowalski, Statnisław Wawryniuk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1984.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 47
Tytuł Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Barbary Wilgockiej-Okoń ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1985.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 48
Tytuł Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1985.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 49
Tytuł System kształcenia ogólnego w Polsce w świetle wybiórczych badań empirycznych / pod red. Czesława Kupisiewicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1986.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 50
Tytuł Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych : zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1987.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 51
Tytuł Szkoła i perspektywy kultury / pod red. Heliodora Muszyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1988.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 52
Tytuł Problemy edukacji dorosłych / pod red. Jadwigi Nowak i Tadeusza Wujka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 53
Tytuł Warunki pracy nauczycieli / pod red. Tadeusza Wilocha ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1989.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 54
Tytuł Czas wolny ludzi niepełnosprawnych : zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1989.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 55
Tytuł Strategie kształcenia dorosłych / pod red. Józefa Skrzypczaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1991.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 57
Tytuł Pedagogika opiekuńcza : podstawy metodologiczne i wybrane kierunki opieki nad dzieckiem / pod red. Edmunda Trempały ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1992.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 58
Tytuł Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne – zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1992.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 59
Tytuł Nauczyciel i problemy jego kształcenia w okresie zmiany społecznej (1991-1992) / pod red. Heliodora Muszyńskiego.
Adres wyd. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1994.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 60
Tytuł Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Tadeusza Lewowickiego.
Adres wyd. Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 61
Tytuł Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Marii Szybisz.
Adres wyd. Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 62
Tytuł Nauczyciel : znaczenia i dylematy profesji / pod red. Henryki Kwiatkowskiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Adres wyd. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2010.
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; 63
Tytuł Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów, pod redakcją naukową, Marii Dudzikowej, Sylwii Jaskulskiej
Adres wyd. Warszawa Wydawnictwo Akademickie ŁośGraf 2011
Seria Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk.Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 :64
Tytuł
Adres wyd. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
Seria Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2012, ISSN 0081-6795:65
ISBN 978-83-7789-163-6