LXVIII

Do pobrania Studia pedagogiczne 2015 LXVIII

Spis treści

Wstęp
(Dorota Klus-Stańska, Grażyna Szyling)

Kontrowersje
Dorota Klus-Stańska, Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji
Bogusław Śliwerski, O (nie)obecności wczesnej edukacji w pedagogice
Amadeusz Krause, Kształcenie nauczycieli (wczesnej edukacji). Praktyczne konsekwencje niejasnych rozwiązań prawnych w świetle doświadczeń członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Astrid Męczkowska-Christiansen, Zarządzanie dzieciństwem.Dziecko i dzieciństwo w perspektywie neoliberalnej
Piotr Zamojski, Co to znaczy, że szkoła jest „publiczna”?
Agnieszka Nowak-Łojewska, Efekt „widza w działaniu” czy „gapia w uśpieniu” – o przejawach edukacji społecznej w szkole
Grażyna Szyling, Uczniowskie poczucie sprawstwa a praktyki oceniania we wczesnej edukacji
Wojciech Siegień, Od Dzierżyńskiego do Magnitskiego i z powrotem. Studium dzieciństwa i sieroctwa w rosyjskiej polityce symboli
Jarosław Jendza, Piotr Zamojski, Privatizing Montessori. The capitalisation of knowledge and the inability to renew meanings

Problemy i poszukiwania

Stanisław Dylak, Zaniechany potencjał technologii. Esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji
Ewa Filipiak, Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego
Renata Michalak, „Big bang” ontogenezy – doświadczenia okresu płodowego i dziecięcego jako fundament rozwoju człowieka
Marzenna Nowicka, Odkrywanie dzieciństwa przez Rousseau i Korczaka. Refleksje o ewolucji znaczeń
Ewa Zalewska, Obraz szkoły w niemieckich podręcznikach do klas początkowych: inspiracje i wyzwania dla polskiego dyskursu podręcznikowego i praktyk edukacyjnych
Janina Uszyńska-Jarmoc, Osobiste światy uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. Metodologiczne aspekty badań ilościowych i jakościowych
Monika Wiśniewska-Kin, Co łączy krzesło z koniem, czyli o „dwoistym” ujmowaniu świata w metaforach dzieci w wieku przedszkolnym
Katarzyna Gawlicz, Ocalić demokrację: duńskie przedszkola prywatne i niezależne w epoce neoliberalizmu
Alina Kalinowska, Znaczenia nadawane szkolnej wiedzy matematycznej przez studentów wczesnej edukacji
Mirosław Dąbrowski, O umiejętnościach matematycznych trzecioklasistów – subiektywny wybór z badań

Recenzje

Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Olczak, Książka jak wzywanie straży pożarnej do palącego problemu. Recenzja książki (Anty)edukacja wczesnoszkolna