LXVI

Do pobrania Studia Pedagogiczne – rocznik LXVI

Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej

Redakcja naukowa: Maria Czerepaniak-Walczak

SPIS TREŚCI

Wstęp
Maria Czerepaniak-Walczak: Od Redakcji

I. DOŚWIADCZENIA Z ZAGRANICY

Piotr Szybek: Szkolnictwo wyższe w Szwecji w XXI wieku
Agnes B. Jarvoll, Harald Nilsen: Norwegian teacher education with a focus on the subject of pedagogy (Pedagogika w norweskim systemie kształcenia nauczycieli)

II. STUDIA I ROZPRAWY

Maria Czerepaniak-Walczak: Trzeci poziom edukacji akademickiej czy kształcenie młodych badaczy? Krajowe Ramy Kształcenia dla studiów doktoranckich
Maksymilian Chutorański: Krajowe Ramy Wysokiego Performansu?
Anna Babicka-Wirkus: Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście poszanowania praw człowieka w szkołach wyższych
Lidia Marek: Obywatel – pedagog. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
Elżbieta Perzycka: Oczekiwania rynku pracy versus przygotowanie studentów pedagogiki w zakresie TIK
Czesław Plewka: Praca szuka pedagoga, pedagog szuka pracy

III. SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Małgorzata Orłowska, Bożena Zawadzka: Między ustawą a rzeczywistością – kierunkowe efekty kształcenia w praktyce
Joanna Nawój-Połoczańska: Czym różnią się przepisy kulinarne od Krajowych Ram Kwalifikacji? O algorytmizacji kształcenia i próbach „formatowania” studentów
Małgorzata Mikut: Wiedza – zastosowanie – emancypacja? Modele kształcenia pedagogicznego w perspektywie wzorcowych efektów kształcenia
Ewa Bochno: Zespołowość w grupach studenckich. Bajka o żelaznym wilku?
Anna Kuciejczyk: Typy dialogu w rzeczywistości akademickiej – w percepcji studentów medycyny
Włodzimierz Olszewski: Lokalne centra wiedzy jako przestrzeń edukacyjna dla „imigrantów cyfrowych” w erze czasu wolnego

IV. RECENZJE

O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Zygmunt Bauman, Wrocław 2012 (Dagmara Kwidzińska)
Nadja-Verena Paetz, Firat Ceylan, Janina Fiehn, Silke Schworm,
Christian Harteis: Kompetenz in der Hochschuldidaktik. Ergebnisse einer Delphi-Studie über die Zukunft der Hochschullehre (Beata Stelter)
Fabryka dyplomów czy universitas ? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej. Redakcja naukowa Maria Czerepaniak-Walczak, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013 (Jowita Krajewska)