LXV Numer Rocznika

I. Tożsamość pedagogiki pracy – pytania, dylematy, problemy.
Franciszek Szlosek: Dylematy polskiej pedagogiki pracy
Czeslaw Plewka: Gorące pytania do pedagogiki pracy i o pedagogikę pracy
Daniel Kukla: Pedagogika pracy w kontekscie wymagań rynku, edukacji i pracy

II. Kształcenie zawodowe – projekty, wdrożenia, innowację
Mieczyslaw Kabaj: Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce
Jolanta Religa: Laboratoria innowacji jako środowisko wspierające kreatywność
Dorota Koprowska: Ustawiczna edukacja zawodowa – badania i innowacje w projektach międzynarodowych
Małgorzata Szpilska: Ewolucja europejskich priorytetow rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej
Toniasz Kupidura: Lokalna edukacja informatyczna dorosłych

III. Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych – wobec wymagań rynku pracy.
Douglas Bourn: Perspektywy umiejetności globalnych
Stefan M. Kwiatkowski: Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych
Zygmunt Wiatrowski: Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekscie europejskich ram kwalifikacji

IV. Praca  i zatrudnienie – róźnorodność ujęć, stanowisk, koncepcji
Stanislawa Borkowska: O roli świadczeń dodatkowych w wynagradzaniu za prace
Elżbieta Kryńska: Konsekwencje zmian demograficznych dla gospodarki i rynku pracy
Urszula Jeruszka: Szkolna edukacja zawodowa w aspekcie zatrudnienia
Marian Włosiński: Doktryna spoleczna Kościoła Rzymskokatolickiego w kontekscie pracy cztowieka
Jolanta Jarocka-Piesik: Praca w systemie wartości studentów

V. Nauczyciel wymiary kwalifikacji
Joanna Madaliriska-Michalak: Dylematy etyczne w pracy nauczyciela
Jeroen Imants: Uczenie się nauczycieli w miejscu pracy a zarządzanie szkołą
Tatiana Walkowiak: Kompetencję i kwalifikacje nauczyciela
Ewa Wiśniewska: Adaptacja zawodowa nauczycieli we współczesnych warunkach pracy

VI. Rozwój zawodowy kariera
Adam Gawroriski: Kariera zawodowa inspiracją profesjonalnego rozwoju
Małgorzata Krawczyk-Blicharska: Szkolny system poradnictwa kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy

VII. Sprawozdania z konferencji, informacje
Marcin Rojek: Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Resarch, Policy and Practice in Teacher Education in Europe” (TEPE 2012) – informacja
Justyna Bluszcz: Ogólnopolska Konferencja ,,40 lat Polskiej Pedagogiki Pracy” 23-25 wrzesnia 2012, Jedlnia-Letnisko k. Radomia
Marek Smulczyk: Jakie umiejętności są ważne dla skutecznego wejscia na rynek pracy? Opis badania panelowego: ,,Badanie podłużne- scieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoly pogimnazjalne”

STUDIA PEDAGOGICZNE LXV

RADA NAUKOWA
ROMAN DOLATA, BOGUSŁAWA D. GOŁĘBNIAK, CHRISTIANE GRIESE – NIEMCY, ZBIGNIEW KWIECIŃSKI, SONJA STEINER – NIEMCY

RADA REDAKCYJNA
MARIA CZEREPANIAK-WALCZAK, MARIA DUDZIKOWA
HENRYKA KWIATKOWSKA, TADEUSZ LEWOWICKI, MACIEJ TANAŚ

Redaktor Naczelny
Henryka Kwiatkowska

Redaktor Tematyczny
Magda Grygierek

Redaktorzy Językowi
Joanna Iwanowska
Joanna Fundowicz

Redaktor Statystyczny
Maciej Tanaś

Recenzenci zewnetrzni
Zenon Gajdzica
Joanna Madalińska-Michalak
Inetta Nowosad
Joanna Rutkowiak
Marta Urlińska
Bogusław Śliwerski
Piotr Szybek (Szwecja)
Małgorzata Żytko
Andrzej Bogaj

Korekta
Joanna Iwanowska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
© Copyright by Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2012
ISSN 0081-6795
ISBN 978-83-7789-163-6

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
ul. K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (48) 364-42-41, fax (48) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.plhttp://vvwiv.itee.radom.pl