Lista recenzentów

Recenzenci zewnętrzni
Zenon Gajdzica – dr hab.
Joanna Madalińska-Michalak – dr hab. prof UŁ
Ineta Nowosad – dr
Joanna Rutkowiak – prof. zw. dr hab.
Marta Urlińska – dr hab.
Bogusław Śliwerski – prof. zw. dr hab.
Piotr Szybek-associate profesor
Lund University-Sweden
Małgorzata Żytko- dr hab.