Redakcja

Redaktor Naczelny
Henryka Kwiatkowska – prof. dr hab.

Rada Naukowa
Zbigniew Kwieciński – prof. zw. dr hab.
Yoichi Kiuchi – prof. dr
Bogusława D. Gołębniak – dr hab. prof. DSWE
Roman Dolata – dr hab.
Christiane Griese- prof. dr
Sonja Steiner- dr

Rada Redakcyjna
Maria Czerepaniak – Walczak – prof. zw. dr hab.
Maria Dudzikowa – prof. zw. dr hab.
Elżbieta Hoffmann – mgr
Henryka Kwiatkowska – prof. dr hab.
Tadeusz Lewowicki – prof. zw. dr hab.
Maciej Tanaś – dr hab. prof. UW

Redaktor Tematyczny
Magda Grygierek – mgr

Redaktorzy Językowi
Maria Dudzikowa – prof. zw. dr hab
Elżbieta Hoffmann – mgr

Redaktor Statystyczny
Maciej Tanaś – dr hab. prof. UW