LXIV numer rocznika

SPIS TREŚCI ostatniego numeru Studiów Pedagogicznych LXIV

EDUKACJA SZKOLNA W ZMIANACH?
ZMIANY W EDUKACJI SZKOLNEJ?
PROBLEMATYZOWANIE PROBLEMÓW

CHANGES OF SCHOOL EDUCATION? CHANGES IN SCHOOL EDUCATION?  PROBLEMATISE PROBLEMS

pod redakcją naukową
Marii Dudzikowej
Sylwii Jaskulskiej

 

Maria Dudzikowa, Dlaczego problematyzowanie problemów? Wprowadzenie
Sylwia Jaskulska, Mapa problemów

I. Problemy. Pytania. Wątpliwości
Inetta Nowosad, Od zmian w szkole do zmiany szkoły. O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej
Dorota Klus-Stańska, Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia?
Maria Groenwald, Wpływ procesów endogenicznych i egzogenicznych na edukację. Przypadek egzaminów szkolnych
Joanna Szewczyk – Kowalczyk, Mistyfikacja codzienności szkolnej, czyli refleksji kilka o common sense szkoły
Krzysztof Jaworski, Między realnością, a pozorem – spojrzenie na ewaluacją zewnętrzną szkoły
Marek Mencel, Badania (badacz) w szkole – potrzeba, nobilitacja, czy zachwianie równowagi (dobrego samopoczucia badacza i szkoły)
Ewa Lubina, Szkoła pod presją mody na kształcenie zdalne – co z tego wynika?
Alicja Korzeniecka – Bondar, Czas na pozór…

II. Diagnozy. Rozwiązania. Projekty
Sylwia Jaskulska, Ocenianie zachowania na stopień w szkole. Między polem szkoły a ministerialnym
Karina Knasiecka-Falbierska, Wyścig szczurów (rzecz o segregacji w szkole)
Renata Wawrzyniak – Beszterda, Nakładanie się deficytów w zakresie aktywności ucznia/studenta w toku zajęć dydaktycznych
Anna Wiłkomirska, Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko” reformy edukacji
Agnieszka Nowak-Łojewska, Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole
Ewa Bochno, Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela. Pytanie z autorytetem w tl
Katarzyna Krasoń, Reinterpretacja kompetencji pedagogicznych jako imperatyw zmiany w kształceniu nauczycieli (na przykładzie poziomu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej)
Marzena Nowicka, Zgoda na opór dzieci jako obszar potencjalnej zmiany w klasach początkowych
Monika Wiśniewska-Kin, Z obawy przed zmianą  – o konstytuowaniu podstawowych pojęć wyznaczających sens życia w podręczniku i myśleniu dzieci
Magdalena Grochowalska, Przekonania nauczycieli na temat sposobów działania w zmieniającej się edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań
Agnieszka Sojka, Małgorzata Tulik-Hamelak, Nauczyciel między misja a realizacją programu
Bożena Tołwińska, Proaktywność i synergia w kulturze szkoły
Elżbieta Płóciennik, Mistyfikacja działań innowacyjnych na przykładzie przypadków łódzkich nauczycieli przedszkoli
Małgorzata Makiewicz, Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura