Kontakt

Sekretarz Redakcji:
dr Magda Grygierek
e-mail:  magdagrygierek@poczta.onet.pl
tel. kom.: 501139415

Adres Redakcji:
Uniwersytet Warszawski,
Wydział Pedagogiczny
Ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa
skr. poczt.13